Duurzame prestatieverbetering met het HPO-raamwerk

In een eerdere bericht schreef ik over High Performance Organisaties, over de wijze waarop organisaties excellente resultaten kunnen behalen. In “Hoe bouw je een High Performance Organisatie” (De Waal, 2013) wordt het HPO raamwerk als volgt omschreven:

Het HPO-raamwerk is een conceptuele, wetenschappelijk onderbouwde structuur die managers kunnen gebruiken bij de beslissing wat zij moeten doen om de prestaties van hun organisatie op een duurzame manier te verbeteren. Het raamwerk omvat geen instructies of recepten die managers blindelings kunnen volgen. Het is een raamwerk dat door managers zal moeten worden vertaald naar de specifieke situatie in hun eigen organisatie op dat moment. Zij zullen een eigen variant van het raamwerk moeten ontwikkelen, die bij hun organisatie past. Dit is slecht nieuws voor slechte managers, omdat het HPO-raamwerk geen blauwdruk is. Het is echter goed nieuws voor goede managers, omdat zij hun eigen ervaring, expertise en creativiteit kunnen aanwenden, terwijl ze hun organisatie omvormen tot een HPO.

Het HPO-raamwerk is opgebouwd uit de 5 factoren en 35 onderliggende kenmerken die volgens het onderzoek gerelateerd zijn aan het excellent presteren op lange termijn.  Uit het onderzoek bleek dat als organisaties hoog scoren op de HPO-factoren, ze ook hoge resultaten behaalden. Andersom was dat ook het geval: lage HPO-scores waren altijd gerelateerd aan lagere prestaties en resultaten. Een andere belangrijke conclusie uit het onderzoek was dat een organisatie op alle factoren gelijk dient te scoren.

Als vier factoren hoog scoorden en één laag, dan bleek de organisatie niet te functioneren als een HPO: zij was uit balans. Zo kan een lage score op een of meerdere onderdelen de organisatie afremmen in haar ontwikkeling. De metafoor voor het HPO-framework wordt weergegeven als een windmolen, waarbij ieder van de vijf bladen voor een HPO-factor staat. Zolang de molen wind vangt, draait deze rond. Maar als één van de bladen afbreekt, is de molen uit balans en zal deze uiteindelijk defect gaan op de lange termijn.

Naarmate organisaties een hogere HPO-score behalen in de loop van de tijd, blijken de resultaten naar verhouding te groeien, zowel financieel als niet-financieel:

 • Verhoogde winstgevendheid
 • Verhoogde productiviteit
 • Groter marktaandeel
 • Innovatiever
 • Beter in verbeteren
 • Positievere en betere mentaliteit
 • Meer openheid in de organisatie
 • Meer focus en discipline
 • Meer vertrouwen tussen partners
 • Betere samenwerking
 • Uniekere strategie
 • Betere reputatie
 • Makkelijker nieuwe klanten en personeel krijgen
 • Hernieuwde ‘spirit’

Het HPO-raamwerk is als volgt opgebouwd uit 5 factoren en 35 onderliggende kenmerken:

HPO-factor 1: Kwaliteit van Management

 1. Het management geniet het vertrouwen van iedereen in de organisatie.
 2. Het management is integer.
 3. Het management heeft een voorbeeldrol voor medewerkers.
 4. Het management neemt snel besluiten.
 5. Het management onderneemt snel actie.
 6. Het management coacht medewerkers om betere resultaten te behalen.
 7. Het management is gericht op het behalen van resultaten.
 8. Het management is zeer effectief.
 9. Het management bestaat uit sterke leiders.
 10. Het management straalt zelfverzekerdheid uit.
 11. Het management houdt iedereen binnen de organisatie verantwoordelijk voor de eigen resultaten.
 12. Het management is daadkrachtig met betrekking tot ‘niet-presteerders’.

HPO-factor 2: Openheid en actiegerichtheid

 1. Het management gaat vaak de dialoog met medewerkers aan.
 2. De medewerkers besteden veel tijd aan communiceren, kennis uitwisselen en leren.
 3. De medewerkers worden altijd betrokken bij belangrijke bedrijfsprocessen.
 4. Het management staat fouten maken toe.
 5. Het management staat open voor verandering in de organisatie.
 6. De organisatie is prestatiegericht.

HPO-factor 3: Langetermijngerichtheid

 1. De organisatie onderhoudt goede langetermijnrelaties met belanghebbenden.
 2. De organisatie is gericht op het zo goed mogelijk bedienen van haar klanten.
 3. Het management werkt al lange tijd bij de organisatie.
 4. Nieuw management wordt van binnenuit gepromoveerd.
 5. De organisatie vormt een veilige werkomgeving voor medewerkers.

HPO-factor 4: Continue verbetering en vernieuwing

 1. De organisatie heeft een strategie die duidelijk onderscheidend is van die van andere organisaties.
 2. In de organisatie worden processen voortdurend verbeterd.
 3. In de organisatie worden processen voortdurend vereenvoudigd.
 4. In de organisatie worden processen voortdurend op elkaar afgestemd.
 5. In de organisatie wordt alles gerapporteerd wat belangrijk is voor het behalen van goede prestaties.
 6. In de organisatie wordt aan managers en medewerkers zowel financiële als niet-financiële informatie gerapporteerd.
 7. De organisatie verbetert haar kerncompetenties voortdurend.
 8. De organisatie vernieuwt haar producten, diensten en processen voortdurend.

HPO-factor 5: Kwaliteit van medewerkers

 1. Het management inspireert medewerkers om zeer goede resultaten te behalen.
 2. Medewerkers worden continu gestimuleerd in het versterken van hun flexibiliteit en veerkracht.
 3. De organisatie heeft een gevarieerd en complementair medewerkersbestand.
 4. De organisatie groeit door samenwerking met leveranciers en klanten.

Meer weten over High Performance Organisaties?

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!