The holy grail of management: High Performance Organisaties

Dr. Andre de Waal MBA

Dr. Andre de Waal MBA

Wat maakt het dat een bedrijf continu goed kan blijven presteren? Die vraag stelde André de Waal zichzelf. De Waal wordt door managementboek.nl gezien als een van de tien meest vooraanstaande Nederlandse managementdenkers; hij is vooral bekend van zijn werk op het gebied van performance management. In zijn boek “Presteren is mensenwerk” (De Waal, 2001) gaf hij daar zelf de volgende definitie van:

Performance management is meten, weten en vervolgens sturen en bijsturen. Tot op het laagste organisatieniveau.

Gefascineerd door performance management is de Waal op zoek gegaan naar de onderscheidende aspecten die maken dat een organisatie op lange termijn excellent kan blijven presteren; oftewel de High Performance Organisatie (HPO). Hoe is het mogelijk dat deze HPO’s op lange termijn goed blijven presteren en waarom hebben werknemers het er beter naar hun zin ten opzichte van andere vergelijkbare organisaties? Met een uitgebreid tienjarig wetenschappelijk onderzoek is de Waal, zoals hij zelf aangeeft, op zoek gegaan naar de ‘Holy Grail of  Management’.

In Search of Excellence

De Waal was niet de eerste die onderzoek deed en schreef over deze uitzonderlijk presterende organisaties. Met hun bestseller “In Search of excellence” (Peters en Waterman, 1982) schreven Peters en Waterman over acht thema’s die succesvolle onderzochte bedrijven met elkaar gemeen hadden. Hoewel het boek aanvankelijk zeer positief ontvangen werd, bleek het niet aan de verwachtingen te voldoen; het was geen garantie voor excellent ondernemen. De in het boek beschreven ondernemingen kwamen in een periode van drie jaar na uitgave van het boek in ernstige (financiële) problemen. Daarnaast was er veel kritiek op het ontbreken van een gefundeerd wetenschappelijk onderzoek dat ten grondslag lag aan hun conclusies en adviezen.

Built to Last – Succesful Habits of Visionairy Companies

In 1994 kwam er een vervolg in de zoektocht naar de onderscheidende elementen voor het excellent presteren. Collins en Porras schreven de bestseller “Built to Last – Succesful Habits of Visionary Companies” (Collins en Porras, 1994). Het onderzoek richtte zich op organisaties die het ruim 50 jaar beter deden dan het marktgemiddelde. Uit het onderzoek kwam een lijst naar voren van factoren die kenmerkend waren voor succesvolle ondernemingen. Maar helaas presteerden de bedrijven die in het boek als voorbeeld waren gesteld veel minder dan gedacht in de jaren daarna: slechts een op de drie presteerde beter dan de markt.

Good to Great

Maar Collins gaf niet op en bracht na een uitgebreid empirisch onderzoek een nieuwe bestseller uit: “Good to Great” (Collins, 2001). In zijn onderzoek had hij ontdekt dat bedrijven die een grote sprong voorwaarts maken zich in de opbouwfase kenmerken door nederig en wilskrachtig leiderschap. En vooral leiderschap was belangrijk op alle niveaus in de organisatie, daarom was ‘Getting the right people on the bus’ essentieel. Waarbij zijn boodschap was: zorg eerst dat je de juiste mensen binnenhaalt en maak dan pas een keuze voor een strategie.

Hoe bouw je een High Performance Organisatie?

De Waal zette deze zoektocht naar de onderscheidende kenmerken van de excellent presterende organisaties voort. Deze organisaties typeert hij als High Performance Organisaties en hij hanteert daar zelf de volgende definitie voor:

Een High Performance Organisatie is een organisatie die gedurende vijf of meer jaren steeds betere financiële en niet-financiële resultaten behaalt dan vergelijkbare organisaties, door zich op een gedisciplineerde manier te richten op wat van belang is voor de organisatie.

Wetenschappelijke verantwoording HPO-onderzoek

Op basis van een onderzoek heeft de Waal met zijn Center for Organizational Performance (HPO-center) tien jaar lang de kenmerken bestudeerd van excellente organisaties over de hele wereld. Het doel was om managers de kennis en mogelijkheid te geven om precieze ingrepen te doen om hun organisatie zich te laten ontwikkelen tot een High Performance Organisatie.

Om achter de onderscheidende kenmerken te komen, heeft het HPO-center 290 internationale onderzoeken bestudeerd die in de laatste dertig jaar zijn uitgevoerd op het gebied van excellent presteren. De kenmerken die in die onderzoeken het meest voorkwamen, zijn daarna met behulp van een enquête getest in een wereldwijd onderzoek bij 1.470 organisaties in de profit-, non-profit- en overheidssector. Het doel hiervan was de belangrijkste kenmerken te onderscheiden. Uiteindelijk zijn de initieel 189 gevonden kenmerken teruggebracht tot 35 in het HPO-raamwerk. Het HPO Center zet het onderzoek voort met als doel het verder delen en valideren van het model wereldwijd, bij zowel profit- als non-profitorganisaties.


Meer weten over High Performance Organisaties?

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!