Effectieve inzet van IT en informatie

Eind jaren negentig was het al duidelijk: IT en het internet zouden de manier waarop bedrijven zaken doen fundamenteel gaan veranderen. In diezelfde periode startte Professor Donald. A. Marchand in 1997 een 28 maanden durend onderzoek met als titel ‘Navigating Business Succes’. Het onderzoek was opgezet vanuit IMD Business School, waar Marchand aan verbonden is als professor Strategie Executie en Informatie Management. De uitvoering deed hij samen met de internationale consulting firma Accenture.  In “Information orientation – The Link to Business Performance” (Marchand, 2001) staat dit onderzoek beschreven. Vanuit het onderzoek wordt een nieuw meetinstrument geïntroduceerd voor effectief informatiegebruik:

Het Informatie Oriëntatie instrument kan ingezet worden door managers om te evalueren  hoe effectief mensen informatie en IT gebruiken om hun bedrijfsprestaties te verbeteren.

Marchand stelde in zijn onderzoek dat bedrijven jarenlang hebben geïnvesteerd in IT om daarmee de eigenschap te ontwikkelen om met de kracht van informatie betere prestaties te leveren. Vaak draaiden deze investeringen uit op kosten zonder duidelijke terugbetaling. De investeringen waren eerder een competitieve randvoorwaarde, in plaats van een strategisch voordeel. Marchand verstaat onder effectief informatiegebruik:

Een organisatie gebruikt effectief informatie als zij een volwassen informatiecultuur heeft waarin medewerkers proactief informatie zoeken en verzamelen ter ondersteuning van het management en uitvoering van taken. Medewerkers herkennen de hiervoor benodigde informatie en weten deze te managen. Succesvolle IT-toepassingen versterken deze proactiviteit. Daarnaast wordt er een synergie gecreëerd tussen medewerkers en de geformaliseerde managementdisciplines van informatie- en technologiemanagement.

Informatiegebruik en excellente prestaties

Kernvraag van het onderzoek van Marchand was hoe succesvolle organisaties in diverse industrieën hun mensen, bedrijfsinformatie en IT-vaardigheden managen om excellente prestaties te behalen. Oftewel: hoe komt het dat informatiegebruik in sommige bedrijven tot betere bedrijfsresultaten leidt dan in andere organisaties in dezelfde industrie of zelfs in een hele sector? Het onderzoek focuste op de ideeën en denkwijzen van senior managers die richting gaven aan strategische besluiten en daarmee invloed uitoefenden op het presteren van hun organisatie.
In het onderzoek zijn ruim 1000 senior managers betrokken: 85% daarvan bestond uit onder andere CEO’s, Managing Directors, CFO’s, CIO’s, Sales, Marketing, Technologie en Human Resources managers. Deelnemers waren actief in 25 verschillende industrieën verdeeld over 26 landen wereldwijd.

In het onderzoek is er een onderscheid gemaakt tussen de formele activiteiten rondom Informatie Technologie, Informatie Management en de vaak informele invloeden van gedrag en waarden van mensen gerelateerd aan het gebruik van informatie. De reden hiervoor is dat de benodigde vaardigheden voor Informatie Technologie en Informatie Management vaak zijn ondergebracht in een geformaliseerde functionele afdeling. Terwijl de wijze waarop informatie gebruikt dient te worden en het managen van het daaraan verbonden gedrag en waarden geen formele discipline is, maar eerder een bijzaak zoals voor operationele afdelingen en HR.

In het onderzoek van Marchand is gezocht naar een beter begrip van zowel de uniekheid als de interactie tussen deze drie informatietoepassingen. Hierbij is de optiek vanuit de mens als uitgangspunt gehanteerd: de mens als gebruiker van de informatie voor het nemen van beslissingen, waarbij IT een ondersteunde rol speelt.


Meer over Informatie Oriëntatie?

 

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!