IO raamwerk voorspelt organisatie prestaties

In een eerder bericht schreef ik over Informatie Oriëntatie. Onderdeel van deze theorie is het Informatie Oriëntatie raamwerk. Om een organisatie effectiever informatie te laten gebruiken, geeft het onderzoek ‘Navigating Business Succes’ aan dat managers zich dienen te richten op drie unieke  informatievaardigheden. Deze vaardigheden vormen samen de Informatie Oriëntatie van een organisatie. Daarbij heeft de Informatie Oriëntatie een voorspellende rol voor de prestaties van een organisatie, zoals haar financiële prestaties, product- en service-innovatie, maar ook haar reputatie. In de afbeelding hieronder wordt schematisch het Informatie Oriëntatie raamwerk weergegeven.

 

Een hogere Informatie Oriëntatie (IO) voorspelt hogere bedrijfsprestaties.

Een hogere Informatie Oriëntatie (IO) voorspelt hogere bedrijfsprestaties.

 

Informatie gedrag en waarden (IGV)

De vaardigheden van een organisatie om gedrag en waarden voor het effectief gebruik van informatie bij te brengen bij de medewerkers.  Bijvoorbeeld de wijze waarop een organisatie formele informatieprocessen inricht om voorspelbare bedrijfsresultaten te behalen.

Informatie management vaardigheden (IMV)

De vaardigheden van een organisatie om informatie effectief te managen over de gehele levenscyclus: het aftasten, verzamelen, organiseren, verwerken en onderhouden van informatie. Het organiseren van informatie houdt bijvoorbeeld in dat deze wordt geïndexeerd, geclassificeerd en opgenomen wordt in databases die beschikbaar zijn door het gehele bedrijf.

Informatie Technologie vaardigheden (ITV)

De vaardigheden van een organisatie om effectief de juiste IT-toepassingen en infrastructuur te managen voor operationele-, besluitvormings- en communicatie-processen. IT ondersteunt hierin bijvoorbeeld het operationele proces om te borgen dat medewerkers hun taken consistent, effectief en met hoge kwaliteit kunnen uitvoeren, zoals software om bestellingen te verwerken.

In de studie van Marchands studie is gezocht naar het antwoord op een belangrijke managementvraag: is er een meetmethodiek beschikbaar om bedrijfsprestaties te voorspellen op basis van de manier waarop een organisatie effectief informatie gebruikt? Op basis daarvan heeft Marchand het Informatie Oriëntatie raamwerk gecreëerd voor het evalueren van IT-strategieën:

Het Informatie Oriëntatie raamwerk bepaalt het niveau waarop een organisatie synergie creëert en realiseert tussen drie informatie competenties: Informatie Cultuur en Waarden, Informatie Management en Informatie Technologie. Daarbij zorgt een hoge volwassenheid van deze integrale benadering voor het bereiken van excellente organisatieprestaties. Als een organisatie te weinig investeert in een van de informatievaardigheden, blijkt dit direct van negatieve invloed op de organisatieprestaties. Het onderzoekt toont aan dat het gaat om de integrale aanpak, waarbij alle drie de vaardigheden in balans met elkaar ontwikkeld dienen te worden, om zodoende bij te dragen aan betere organisatie-prestaties.

Spiraal effect

De theorie werkt eigenlijk als een spiraal, zoals in de afbeelding hieronder weergegeven: als mensen goede Informatie Gedragingen en Waarden vertonen, leidt dit tot goed Informatie Management. Op zijn beurt verbetert dit de bekwaamheden van een organisatie om IT goed in te zetten voor beslissingsondersteuning en probleemoplossing, wat weer goede informatiegedragingen en waarden bij haar mensen versterkt.

 

Het spiraal effect van effectief informatiegebruik.

Het spiraal effect van effectief informatiegebruik.

 

Als een van deze processen niet goed loopt, dan werkt het zichzelf herhalende effect niet. In dat geval is een organisatie minder effectief in het gebruik van haar informatie.

IO-factoren en onderliggende kenmerken

Het Informatie Oriëntatie raamwerk bestaat uit de drie factoren: Informatie Gedrag en Waarden (IGW)-, Informatie Management Vaardigheden (IMV)- en Informatie Technologie Vaardigheden (ITV). Daarbij bestaan de factoren uit onderliggende kenmerken.

 

Het Informatie Oriëntatie raamwerk

Het Informatie Oriëntatie raamwerk

 


Meer over Informatie Oriëntatie?

 

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!