Diagnose: hoe HPO is jouw organisatie?

In een eerdere bericht schreef ik over High Performance Organisaties en het HPO-raamwerk. Op basis van het HPO-raamwerk kan er een organisatie analyse uitgevoerd worden, met als doel een verbeterplan. Het HPO-niveau waarop een organisatie acteert wordt via een diagnose gemeten. Daarbij worden alle medewerkers en het management van een organisatie gevraagd deel te nemen aan een survey. In de survey zijn de 35 aspecten van het HPO-raamwerk opgenomen als een stelling.

Op een schaal van 0 tot 10 worden punten toegekend. Waarbij 0 punten staat voor ‘absoluut niet van toepassing’ en 10 punten voor ‘zeer sterk van toepassing’. Nadat de enquête is ingevuld en verwerkt, wordt per HPO-factor de gemiddelde score berekend over de 35 aspecten. Het uiteindelijke cijfer levert de HPO-score van de organisatie op. Het HPO Center hanteert een score van 8,5 op alle factoren voor het niveau van een organisatie die volledig op HPO-niveau acteert.

 

HPO-status van een voorbeeldorganisatie vergeleken met de sector waarin deze acteert.

HPO-status van een voorbeeldorganisatie
vergeleken met de sector waarin deze acteert.

 

Segmenteren en dimensies

De HPO-diagnose is behalve op geaggregeerd niveau van de factoren verder te segmenteren. Bijvoorbeeld op unitniveau of op het niveau van de verschillende vestigingen van een organisatie. Op deze manier is snel te zien welke onderdelen het goed of minder goed doen ten opzichte van elkaar. Intern kan bekeken worden wat de goed presterende onderdelen onderscheidend maakt en wat de minder goed presterende onderdelen daarvan kunnen leren. Indien een verdere verdieping gewenst is, kan zelfs op aspectniveau per organisatie-onderdeel geanalyseerd worden.

Een andere dimensie van analyse is de vergelijking tussen medewerkers en managementniveau op de HPO-factoren en onderliggende aspecten. Idealiter liggen de scores die beiden toekennen op de verschillende aspecten dicht tegen elkaar aan. Is dit niet het geval, dan percipiëren medewerkers en managers afwijkend van elkaar, wat een sterke aanleiding tot verder onderzoek verdient. Om de resultaten van een HPO-diagnose verder in te kleuren, worden er interviews afgenomen bij vertegenwoordigers van de verschillende bedrijfsonderdelen.


Meer weten over High Performance Organisaties?

 

Author: Pascal Timmermans MBI

Op het snijvlak van marketing en informatie technologie voelt Pascal Timmermans MBI zich helemaal thuis. Met veel passie schrijft hij op zijn weblog over de wijze waarop organisaties continu kunnen innoveren en excellente prestaties kunnen behalen. Op zijn weblog pascaltimmermans.nl deelt hij graag zijn laatste inzichten vanuit een persoonlijk standpunt.

Share This Post On

1 Comment

  1. Pascal is een bevlogen spreker die in korte tijd het HPO-gedachtengoed toelicht. Daarbij geeft hij uitgebreid inzicht in de essentiële succesfactoren van HPO en licht toe welke factoren ondersteunend zijn aan de succesfactoren of (slechts) hygiënefactoren zijn. Deze laatsten hebben geen (directe) invloed op de duurzame excellente prestatie van het bedrijf.
    Pascal geeft inzicht in de uitdagingen die op je pad komen en geeft concreet aan waar je aandacht voor moet hebben om HPO te worden. Dit doet hij aan de hand van zijn onderzoeksresultaten en tal van praktijkvoorbeelden.

    Post a Reply

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Share This

Share This

Share this post with your friends!