Verbeter het innovatieve vermogen van je organisatie
okt23

Verbeter het innovatieve vermogen van je organisatie

Innovatief willen we allemaal zijn, toch? Maar waar gaat innovatie nu eigenlijk over en hoe kan je het innovatieve vermogen van je organisatie verbeteren? In dit artikel help ik je op weg. Innovatie gaat over nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen die worden vermarkt. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisaties maar ook binnen bredere sociale verbanden. Innoveren is de basis voor het verbeteren van prestaties van een...

Read More
Synergie tussen IT, management en gedrag
okt21

Synergie tussen IT, management en gedrag

In een van mijn eerdere berichten schreef ik over de effectieve inzet van IT en informatie met informatie oriëntatie. Op basis van het onderzoek van Marchand blijkt er een sterke causaliteit en samenhang te zijn tussen de informatievaardigheden en de onderliggende kenmerken bij de onderzochte organisaties. Marchand spreekt hierbij over het IO interactie effect; hieronder staat het proces schematisch weergegeven.     Informatie...

Read More
IO raamwerk voorspelt organisatie prestaties
okt21

IO raamwerk voorspelt organisatie prestaties

In een eerder bericht schreef ik over Informatie Oriëntatie. Onderdeel van deze theorie is het Informatie Oriëntatie raamwerk. Om een organisatie effectiever informatie te laten gebruiken, geeft het onderzoek ‘Navigating Business Succes’ aan dat managers zich dienen te richten op drie unieke  informatievaardigheden. Deze vaardigheden vormen samen de Informatie Oriëntatie van een organisatie. Daarbij heeft de Informatie Oriëntatie een...

Read More
Effectieve inzet van IT en informatie
okt21

Effectieve inzet van IT en informatie

Eind jaren negentig was het al duidelijk: IT en het internet zouden de manier waarop bedrijven zaken doen fundamenteel gaan veranderen. In diezelfde periode startte Professor Donald. A. Marchand in 1997 een 28 maanden durend onderzoek met als titel ‘Navigating Business Succes’. Het onderzoek was opgezet vanuit IMD Business School, waar Marchand aan verbonden is als professor Strategie Executie en Informatie Management. De uitvoering...

Read More
Diagnose: hoe HPO is jouw organisatie?
okt20

Diagnose: hoe HPO is jouw organisatie?

In een eerdere bericht schreef ik over High Performance Organisaties en het HPO-raamwerk. Op basis van het HPO-raamwerk kan er een organisatie analyse uitgevoerd worden, met als doel een verbeterplan. Het HPO-niveau waarop een organisatie acteert wordt via een diagnose gemeten. Daarbij worden alle medewerkers en het management van een organisatie gevraagd deel te nemen aan een survey. In de survey zijn de 35 aspecten van het...

Read More